En kontakt flera möjligheter

Genom konsultation, avtalsupphandling och projektledning sammanflätar vi Sveriges största aktörer inom data och kommunikation för att presentera kompletta lösningar till våra kunder.

Med över 30 års erfarenhet inom slutkundsleveranser av fiber, smart-building och fiberkonverteringar hjälper vi fastighetsägare, förvaltare, branschorganisationer och bostadsrättsföreningar med att skapa en konkurrenskraftig, användarvänlig och komplett, fulländad och enhetlig digital miljö.

Vår process

Uppdragsavtal

Prospektering

Avtalsförslag

Genomförande

Genom regional fiberkonvertering knyter vi an flera fastigheter och aktörer. Vi förbättrar förutsättningarna för leverantörerna att erbjuda er och många andra i liknande situation en uppgraderad digital infrastruktur.

Vid en överenskommelse tar ConnectEstate över projektledningen och hantering av kommunikation, installation och genomförande i samverkan med vald aktör och optimerar er digitala framtid.

Till en minimal belastning av er verksamhet presenterar vi förslag från de främsta aktörerna inom fiber/tv/internet.

Genom att kollektivt knyta samtliga eller en majoritet av era fastigheter till en och samma fiberleverantör får ni en enhetlig, modern och komplett digital miljö i era fastigheter. 

Under rätt förutsättningar har vi också tidigare lyckats förhandla till en ekonomisk ersättning till fastighetsägare/förvaltare som sträcker sig under hela avtalstiden.

Vid ett genomförande uppgraderas samtliga fastigheter (vid behov även de med befintlig fiber installerad) med fiber samt ett lägenhetsnät för att skapa en enhetlighet och för att synligt kablage skall minskas.

Vår erfarenhet tillsammans med det underlag vi skapar ställer krav på aktörerna att presentera slutkundslösningar som kraftigt gynnar användarvänligheten och slutkundsupplevelsen. Våra representanter, serviceteam och tekniker förvaltar projektet och sköter kommunikation och kontakt med hushåll samt bygglag.

Vad Är Kollektiv Fiberhantering

info@connectestate.se